Privacy
Het Genootschap van de Handschoen stelt geen persoonlijke gegevens, zoals (e-mail)adressen, aan derden ter beschikking zonder dat daarvoor eerst toestemming is gevraagd. Informatie over bezoeken aan deze site gebruikt de werkgroep slechts voor technische en statistische doeleinden, bijvoorbeeld om de toegankelijkheid en werking van de site te verbeteren.

© Copyright
Het logo als feestuiting is bestemd om op allerlei plekken en voor allerlei gelegenheden in de gemeente Geertruidenberg te worden gebruikt. De gebruiksrechten voor het logo zijn in handen van de gemeente Geertruidenberg. Het is dan ook niet toegestaan het logo zonder toestemming te gebruiken. Wie in 2013 een activiteit organiseert, of een product ontwikkelt dat past bij het feestgevoel van de verjaardag en/of bij één van de activiteiten uit het jubileumprogramma, kan, na toestemming van het Genootschap van de Handschoen, gebruik maken van het logo. Voor het gebruik van het logo zijn voorwaarden van toepassing. Deze zijn op te vragen bij het Genootschap. Foto's op deze website zijn geplaatst na overeenstemming met de rechthebbenden. Het is daarom niet toegestaan om foto's van deze website te gebruiken.

Aangeboden informatie
Het Genootschap van de Handschoen besteedt veel zorg aan het controleren van de informatie op deze website. Toch kan het zijn dat de informatie verouderd of incorrect is. Aan de informatie op www.geertruidenberg800jaar.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht op deze site een document of pagina voorkomen welke onjuiste of verouderde informatie bevat, dan wordt een reactie bijzonder op prijs gesteld. Graag reageren per e-mail naar pr@geertruidenberg800jaar.nl.

Verantwoordelijkheid
Het Genootschap van de Handschoen is niet verantwoordelijk voor informatie op internetpagina's van derden waarnaar op deze site wordt verwezen. Ook neemt het Genootschap geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie op deze website.
Nog 0 dagen