Gerestaureerd torenuurwerk nieuwe toeristische parel van Geertruidenberg


‘Er is een nieuwe parel toegevoegd aan het toeristische product Geertruidenberg’ dat stelde wethouder van toerisme Lida Verschuren afgelopen zaterdag 11 mei vast tijdens de overdracht van het gerestaureerde 16e eeuwse torenuurwerk aan de gemeente Geertruidenberg.


Chris Scheerder, manager van RWE/Essent Amercentrale, is er trots op dat vijf oud werknemers in de werkplaats van de Amercentrale het uurwerk hebben gerestaureerd. Hij memoreerde daarbij dat die maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf past in de al jarenlange relatie die de Amercentrale heeft met de gemeente Geertruidenberg. Loco burgemeester Ruud van den Belt dankte alle partners in dit project voor dit bijzondere cadeau aan het 800 jarige Geertruidenberg. De vijf vrijwilligers betitelde hij met respect als ‘de nazaten van de uurwerkhersteller Philip Cuper uit 1436’ die anno 2013 veel lof en hulde verdienen voor alle vrije tijd die zij er in gestoken hebben. Ook wethouder van toerisme Lida Verschuren sprak haar grote waardering uit voor zoveel vrijwillige inzet met een resultaat dat tot in de verre toekomst gezien kan worden.


Nadat de vlag van Essent en die van de gemeente Geertruidenberg door respectievelijk Chris Scheerder en Ruud van den Belt van het uurwerk waren gehaald was de overdracht een feit. Beide heren werden toen aan het werk gezet om het uurwerk op te winden. Aan wethouder Verschuren viel de eer te beurt de slinger in beweging te brengen en zo het uurwerk te laten tikken.


Marjolijn van Oosterhout en Martin Prins, die tijdens het restauratieproject de contactpersonen waren vanuit de gemeente en Essent, onthulden vervolgens drie tekstborden. Daarop is in een notendop de geschiedenis van de toren, klokken en het uurwerk te lezen. Gerard van de Korput dankte tenslotte de mede vrijwilligers Huub Bouwens, Piet Prinsen, Cees Reuser en Gerard van Seeters voor de vooral plezierige samenwerking tijdens het restauratieproces. Hij overhandigde Ir. Wim de Groot van de Stichting tot Behoud van Het Torenuurwerk, als dank voor alle adviezen, een fotoreportage van de werkzaamheden. Enthousiast werd daarna door de vrijwilligers aan de aanwezigen verteld over de werking van het uurwerk en de wijze waarop de restauratie is aangepakt. In de middaguren hebben vele belangstellenden de toren beklommen om een kijkje te nemen bij het uurwerk en de uitleg van de vrijwilligers te horen.


Met dank aan allen, die met een grote mate van enthousiasme, betrokken en veelal vrijwillige of belangeloze inzet in dit project hebben samengewerkt: De vijf vrijwilligers – Essent Amercentrale – Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk – Ad Kemmeren Transport – Mammoet Nederland BV – Gemeente Geertruidenberg – ANWB fonds – Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe – Stichting Toerisme en Recreatie Geertruidenberg.

Nog 0 dagen