ORGANISATIE VIERING 800 JAAR STAD

In opdracht van de gemeente Geertruidenberg is een Stuurgroep aangesteld, waarin onder andere burgemeester W. van Hees en wethouder R. van den Belt zitting hebben. De praktische zaken worden geregeld door een projectgroep. Het Comité van Aanbeveling heeft een adviserende functie.
 
Daarnaast fungeert Het Genootschap van de Handschoen. Dat is een bonte verzameling burgers uit de drie kernen die veelal bij diverse activiteiten betrokken zijn.
Het Genootschap stimuleert, coördineert, activeert, initiëert en inspireert evenementen. De leden vormen de kortste lijn naar de bevolking. Zij vormen de spin in het web. Zij houden voeling met de gemeenschap.
Aan elk evenement dat gaat plaats vinden, wordt iemand vanuit Het Genootschap gekoppeld. Die rol kan heel beperkt of wat uitgebreider zijn, afhankelijk van de aard en omvang van het evenement. U zult als burgers in principe zelf moeten organiseren: Het Genootschap staat u  terzijde. Zij zal contact opnemen met de organiserende groep, vragen wat gewenst is, wat het Genootschap voor hen kan betekenen, wat de relatie tot '800 jaar stadsrechten' is.
Nog 0 dagen