OOK IETS ORGANISEREN RONDOM 800 JAAR STAD?

2013 mag een jaar worden waarin veel evenementen plaatsvinden die iets te maken hebben met 800 jaar stad. U heeft een geweldig idee dat binnen één van de thema's past. U kent een aantal mensen met wie u iets zou willen organiseren. U wilt aan de slag. Maar hoe?
 
Om in aanmerking te komen voor het predicaat '800 jaar stad' kunt u een mail sturen naar pr@800jaar.nl. U zult indien nodig tezijnertijd ook een evenementenvergunning moeten aanvragen bij de gemeente. Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

ORGANISATIE VIERING 800 JAAR STAD

In opdracht van de gemeente Geertruidenberg is een Stuurgroep aangesteld, waarin onder andere burgemeester W. van Hees en wethouder R. van den Belt zitting hebben. De praktische zaken worden geregeld door een Comité van Uitvoering, dat bijgestaan wordt door een Comité van Aanbeveling.
 
Daarnaast fungeert Het Genootschap van de Handschoen. Dat is een bonte verzameling burgers uit de drie kernen die veelal bij diverse activiteiten betrokken zijn.
Het Genootschap stimuleert, coördineert, activeert, initiëert en inspireert evenementen. De leden vormen de kortste lijn naar de bevolking. Zij vormen de spin in het web. Zij houden voeling met de gemeenschap.
Aan elk evenement dat gaat plaats vinden, wordt iemand vanuit Het Genootschap gekoppeld. Die rol kan heel beperkt of wat uitgebreider zijn, afhankelijk van de aard en omvang van het evenement. U zult als burgers in principe zelf moeten organiseren: Het Genootschap staat u  terzijde. Zij zal contact opnemen met de organiserende groep, vragen wat gewenst is, wat het Genootschap voor hen kan betekenen, wat de relatie tot '800 jaar stadsrechten' is.

Nog 0 dagen